Home


17-09-2019   19:20
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #46 w Papercraft Challenge (klik). Tematem są "Bez papieru scrapowego". A oto moja kartka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #46 at Papercraft Challenge (click). The theme is "No designpaper". And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon.

17-09-2019   19:18
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #426 w Try Stampin' On Tuesday (klik).Robimy pracę według mapki i recepty . A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #426 at Try Stampin' On Tuesday (click). We make a card according to the map and recipe. And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

14-09-2019   19:25
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #581 w Sketch Saturday (klik). Robimy pracę według mapki. A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #581 at Sketch Saturday (click). We make a card according to the map. And here's my card. Come and join our challenge


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Star Stampz

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

11-09-2019   19:27
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Startujemy z nowym miesięcznym wyzwaniem w Not Just Cards Challenges (klik). Tematem jest "Dowolna praca". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / We're now starting our monthly challenges at Not Just Cards Challenges (click). The theme is “Anything goes”. And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

10-09-2019   17:38
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #247 w PINspirational Challenge (klik). Robimy karty inspirowane zdjęciem. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #247 at PINspirational Challenge (click). We make a photo-inspired cards. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon.

7-09-2019   15:07
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #122 w Creative Craft Cottage (klik). Tematem jest "Dla mężczyzny w twoim życiu". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #122 at Creative Craft Cottage (click). The theme is "For The Men in your Life". And here's my card. Come and join our challenge.


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Bugaboo Stamps

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

6-098-2019   18:45
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #153 w Simply Create Too Challenge (klik). Tematem jest "Dowolna praca". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #153 at Simply Create Too Challenge (click). The theme is "Anything Goes". And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

6-09-2019   18:44
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #405 w My Time To Craft (klik). Tematem są "Cokolwiek ale nie karta". A oto moja praca. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #405 at My Time To Craft (click). The theme is "Anything But A Card". And here's my work. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

6-09-2019   18:41
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #162 w Pattie's Creations (klik). Tematem jest "Coś co lata". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #162 at Pattie's Creations (click). The theme is "Things That Fly". And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

5-09-2019   17:28
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #151 w Let's Craft and Create (klik). Tematem jest "Dowolna praca + stwórz dodatkowe warstwy". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #151 at Let's Craft and Create (click). The theme is "AG + PUT SOME EXTRA LAYERS ON". And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

5-09-2019   17:27
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #34 w Daisy Chain Challenges (klik). Tematem jest "Nadciąga jesień". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #34 at Daisy Chain Challenge (click). The theme is "Autumn is coming". And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

3-09-2019   14:07
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #424 w Try Stampin' On Tuesday (klik). Robimy pracę według mapki i recepty . A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #424 at Try Stampin' On Tuesday (click). We make a card according to the map and recipe. And here's my card. Come and join our challenge

Lace - Music - Pink
Love - Lace - Die Cut
Heart - Music - Glitter


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

3-09-2019   14:01
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #107 w CCC Digi Creations (klik). Tematem jest "Dla dziecka". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #107 at CCC Digi Creations (click). The theme is "For a Child". And here's my card. Come and join our challenge


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Lemon Shortbread

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

1-09-2019   20:44
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Startujemy z nowym miesięcznym wyzwaniem #44 w Pearly Sparkles Challenge (klik). Tematem jest "Dodaj wstążkę i/lub kokardę". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / We're now starting our monthly challenges #44 at Pearly Sparkles Challenge (click). The theme is “Add a Ribbon and/or Bow”. And here's my card. Come and join our challenge
    

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

1-09-2019   20:43
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Startujemy z nowym miesięcznym wyzwaniem w Rainbow Card Challenge (klik). Tematem jest "Piękny brąz". A oto moje karteczki. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / We're now starting our monthly challenges at Rainbow Card Challenge (click). The theme is “Beautiful Brown”. And here's my cards. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

1-09-2019   20:42
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie w Christmas Crafts All Year Round (klik). Tematem jest "Zimowe jedzenie i picie". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge at Christmas Crafts All Year Round (click). The theme is "Winter Food or Drink". And here's my card. Come and join our challenge
 

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

1-09-2019   20:41
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #35 w Angie's Digital Stamps (klik). Tematem jest "Dowolna praca". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #35 at Angie's Digital Stamps (click). The theme is "Anything Goes". And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

1-09-2019   20:40
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Startujemy z nowym miesięcznym wyzwaniem #93 w UnstampaBelles Challenge (klik). Tematem jest "Wnęka, okienko". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / We're now starting our monthly challenges #93 at UnstampaBelles Challenge (click). The theme is “Aperture or Recess”. And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon


31-05-2019   14:37
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Dziś mam przyjemność inspirować was na blogu The Diva's that cut...paper (klik). Zapraszam też na trwające wyzwanie. Tematem jest "Gorąco". A oto moja kartka. Chodź i dołącz do zabawy. / Today I have the pleasure to inspire you on the blog The Diva's that cut...paper (click). I invite you also to the challenge. The theme is “HOT”. And here's my card. Come and join our challenge.


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Elizabeth Craft Designs

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. /Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

31-08-2019   14:29
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #579 w Sketch Saturday (klik). Robimy pracę według mapki. A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #579 at Sketch Saturday (click). We make a card according to the map. And here's my card. Come and join our challenge


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Sparkle N Sprinkle

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

28-08-2019   19:53
WYBUCHAJACE PUDEŁKO / EXPLODING BOX
**********************************************************
Kilka lat temu zrobiłam takiebo boxa. Wreszcie doczekał się publikacji :) Hahaha. Jeszcze kilka takich starych prac znalazłam....ale je pokaże wkrótce :p / A few years ago I made such a box. Finally, it was published :) Hahaha. I found a few more such old works .... but I will show them soon :p
    

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

27-087-2019   11:19
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #246 w PINspirational Challenge (klik). Robimy karty inspirowane zdjęciem. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #246 at PINspirational Challenge (click). We make a photo-inspired cards. Come and join our challenge
 

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon.

26-08-2019   21:03
HAFT / EMBROIDERZ
**********************************************************
Dziś pokażę wam metryczkę dla "dużego dziecka". / Today I'll show you the Imprint for a "BIG baby".


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon.
timulate me to work. Come back soon

23-087-2019   14:09
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #404 w My Time To Craft (klik). Tematem jest "Fantastyka". A oto moje karteczki. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #404 at My Time To Craft (click). The theme is "Fantasy". And here's my cards. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon


21-05-2019   13:20
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Dziś mam przyjemność inspirować was na blogu The Diva's that cut...paper (klik). Zapraszam też na trwające wyzwanie. Tematem jest "Gorąco". A oto moja kartka. Chodź i dołącz do zabawy. / Today I have the pleasure to inspire you on the blog The Diva's that cut...paper (click). I invite you also to the challenge. The theme is “HOT”. And here's my card. Come and join our challenge.


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Elizabeth Craft Designs

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. /Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

20-08-2019   19:32
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #422 w Try Stampin' On Tuesday (klik). Robimy pracę według mapki i recepty . A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #422 at Try Stampin' On Tuesday (click). We make a card according to the map and recipe. And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

19-08-2019   16:34
FRYWOLITKA / TATTING
**********************************************************
Frywolitkowa biżuteria. / Tatting jewelry


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

17-08-2019   11:41
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #577 w Sketch Saturday (klik). Robimy pracę według mapki. A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #577 at Sketch Saturday (click). We make a card according to the map. And here's my card. Come and join our challenge


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Fabrika Fantasy

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

News


O mnie
Cóż mogę powiedzieć o sobie? Żona, matka dwóch urwisów (córki i syna). W wolnych chwilach tworząca przeróżne rzeczy - tworzę mój zaczarowany świat :)


Kontakt
Jeżeli coś Ci się spodobało lub chcesz o coś zapytać - napisz do mnie.
cohenna@o2.pl
Facebook - tu znajdziesz albumy tematyczne z moimi pracami
tel. 691877109
Miłego dnia :) Monika


Licznik / Counter
********************************

  
Jeśli chcesz zobaczyć moje prace dla poszczególnych zespołów kliknij na nazwę bloga:) / If you want to see my works for individual DT click on the name of the blog :)

********************************
Currenr DT


Patties Creations
start 8-08-2014


My Time To Craft
start 27-09-2014


Let's Craft and Create
start 5-07-2015


Creative Craft Cottage
start21-09-2015


Fab'n'Funky
start 20-01-2016


Daisy Chain Challenge
start 5-10-2016


Die Cut Diva's
start 23-01-2017


CCC Digi Creations
start 15-09-2017


Papercraft Challenge
start 19-12-2017


The Rainbow Card Challenge
start 1-01-2019


Sketch Saturday
start 5-01-2019


Angie's Digital Stamps
start 6-01-2019


Not Just Card Challenge
start 11-01-2019


UnstampaBells Challente
start 3-02-2019


Pearly Sparkles Challente
start 1-03-2019


Christmas Crafts All Year Round
start 1-07-2019


PINspirational Challenge
start 2-07-2019Simply Create Too
start 2-08-2019Try Stampin' on Tuesdaye
start 5-08-2019********************************
Past Design Teams:


House of Cards - Guest Designer
start 3-02-2014
end 17-02-2014


Cardabilities
start 15-08-2014
end 28-02-2015


Cheery Lynn Design - Guest Designer
start 9-02-2015
end 2-03-2015


Myhi Creativ - Guest Desingner
start 25-05-2015
end 25-05-2015


CASE-ing Christmas
start 9-01-2015
end 5-12-2015


MHKdesigns - Guest Desinger
start 17-06-2016
end 20-06-2016


Dark'n'Daring
start 3-05-2016
end 3-03-2017


Scrapping 4 Fun
start 18-09-2015
end 28-04-2017


Aussie Digital Artists
start 1-02-2017
end 1-06-2017


The Crafty Addicts FB group
start 12-11-2015
end 1-11-2017


Card und More
start 31-01-2017
end 5-12-2017


House of Cards
start 28-07-2014
end 1-12-2018


Stick it Down - Guest Designer
start 26-04-2019
end 26-04-2019


Craftyscrappers
start 24-02-2019
end 31-05-2019


The Crarty Addicts
start 4-01-2017
end 1-06-2019Wyzwania w których biorę udział
Challenges in which I take part
*********************************
* Challenge # 52 Anything Christmas Goes klik/click 28-07-2019

* MLCCB #12 - July Anything Christmas Goes klik/click 31-07-2019

* April 2019 Challenge klik/click 26-04-2019
*********************************


Wygrałam :) Wyróżnione prace w 2019 roku zobaczysz poniżej, wszystkie tu (klik) I won :) Featured work in 2019 will see below, all here (click)

*********************************

*********************************

*********************************

*********************************

*********************************


Otrzymałam wyróżnienia (klik)
Dziękuję za wasze wyróżnienia. Jest mi niezmiernie miło, że są osoby którym podoab się to co robię :)


Publikacje (klik)


Prawa autorskie
********************************
Zdjęcia przedmiotów zamieszczonych na blogu wykonałam sama (jeśli jest inaczej informuje o tym na stronie głównej) i  są moją własnością! Nie wyrażam zgody na ich kopiowanie i rozpowszechnianie :)
Wszystkie prace prezentowane na blogu wykonałam własnoręcznie :)


Ludzka zawiść (klik)Design by In Obscuro