Home


16-02-2019   16:56
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #551 w Sketch Saturday (klik). Robimy pracę według mapki. A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #5519 at Sketch Saturday (click). We make a card according to the map. And here's my card. Come and join our challenge


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
The Paper Nest Dolls

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

15-02-2019   13:00
HAFT / EMBROIDERY
**********************************************************
Dziś pokażę wam metryczkę dla dziecka / Today I'll show you the Imprint for a baby


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

13-02-2019   12:16
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #427 w Fab'n'Funky (klik). Tematem jest "Z numerem". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #427 at Fab'n'Funky (click). The theme is "With a number". And here's my card. Come and join our challenge.


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

11-02-2019   10:44
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Startujemy z nowym miesięcznym wyzwaniem w Not Just Cards Challenges (klik). Tematem jest "Dowolna praca". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / We're now starting our monthly challenges at Not Just Cards Challenges (click). The theme is “Anything goes”. And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

9-02-2019   16:02
HAFT / EMBROIDERY
**********************************************************
Dziś pokażę wam metryczkę dla dziecka / Today I'll show you the Imprint for a baby


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

8-02-2019   12:20
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #390 w My Time To Craft (klik). Tematem są "Tylko mężczyźnie". A oto moje karteczki. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #390 at My Time To Craft (click). The theme is "Men Only". And here's my cards. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

7-02-2019   13:17
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #115 w Creative Craft Cottage (klik). Tematem jest "Walentynki". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #115 at Creative Craft Cottage (click). The theme is "Valentines". And here's my card. Come and join our challenge.

Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
StarStampz

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

6-02-2019   14:01
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Dziś start nowego wyzwania #57 w The Crafty Addicts (klik). Tematem jest "Dowolna praca / Opcjonalnie walentynkowy kolor". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / Today we start a new challenge #57 at The Crafty Addicts (click).  The theme is “Anything Goes/Optional Theme Valentines colours". And here's my card. Come and join our challenge


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Colour of Love

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

5-02-2019   12:40
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #144 w Let's Craft and Create (klik). Tematem jest "Dowolna praca + opcjonalnie prosto z serca". A oto moje wybuchające pudełko. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #144 at Let's Craft and Create (click). The theme is "ANYTHING GOES + Option FROM THE HEART". And here's my exlpoding box. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

5-02-2019   12:30
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #27 w Daisy Chain Challenges (klik). Tematem jest "Użyj serca". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #27 at Daisy Chain Challenge (click). The theme is "Have a heart". And here's my card. Come and join our challenge
 

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

5-02-2019   12:20
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #30 w Papercraft Challenge (klik). Tematem jest "Coś nowego". A oto moje wybuchające pudełko. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #30 at Papercraft Challenge (click). The theme is "something new". And here's my exlpoding box. Come and join our challenge
 

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

3-02-2019   15:10
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Startujemy z nowym miesięcznym wyzwaniem #86 w UnstampaBelles Challenge (klik). Tematem jest "Walentynki/specjalna okazja". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / We're now starting our monthly challenges #86 at UnstampaBelles Challenge (click). The theme is “Valentine's Day / special occasion”. And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

3-02-2019   15:00
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #28 w Angie's Digital Stamps (klik). Tematem jest "Dowolna praca/opcjonalnie miłość". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #28 at Angie's Digital Stamps (click). The theme is "Anything Goes/love". And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

3-02-2019   14:40
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #100 w CCC Digi Creations (klik). Tematem są "Walentynki/miłość". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #100 at CCC Digi Creations (click). The theme is "Valentines Day/Love". And here's my card. Come and join our challenge


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Digi Doodle Studios

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

2-02-2019   15:48
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #549 w Sketch Saturday (klik). Robimy pracę według mapki. A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #549 at Sketch Saturday (click). We make a card according to the map. And here's my card. Come and join our challenge


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Star Stampz

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

1-02-2019   16:24
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Startujemy z nowym miesięcznym wyzwaniem w Rainbow Card Challenge (klik). Tematem jest "Pomarańczowy". Robimy karty całe w tym kolorze (+ biały i czarny) - monochromatyczne karty. A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / We're now starting our monthly challenges at Rainbow Card Challenge (click). The theme is “Orange”. We make cards all in this color (+ White and black) - monochrome cards. And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

1-02-2019   16:16
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #155 w Pattie's Creations (klik). Tematem są "Miłość, miłość, miłość". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #155 at Pattie's Creations (click). The theme is "Love,Love,Love". And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon


31-01-2019   11:46
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Dziś mam przyjemność inspirować was na blogu The Diva's that cut...paper (klik). Zapraszam też na trwające wyzwanie. Tematem jest "Coś nowego". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do zabawy. / Today I have the pleasure to inspire you on the blog The Diva's that cut...paper (click). I invite you also to the challenge. The theme is “Something New”. And here's my card. Come and join our challenge.Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Bugaboo

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. /Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

29-01-2019   9:32
FRYWOLITKA / TATTING
**********************************************************
Kolczyki wzór Maria Nagorska, instrukataż Anna Krause. Bransoletka wzór Svetlana Borovik. / Pattern earrings Maria Nagorska, instructions Anna Krause. Bracelet pattern Svetlana Borovik


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

25-01-2019   11:01
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #389 w My Time To Craft (klik). Tematem jest "Wszystko czego potrzebujesz to miłość". Walentynki, ślub, rocznica. A oto moja kartka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #389 at My Time To Craft (click). The theme is "All You Need Is Love". Valentines, wedding, anniversary, engagement. And here's my card. Come and join our challenge
  

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon


21-01-2019   13:47
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Dziś mam przyjemność inspirować was na blogu The Diva's that cut...paper (klik). Zapraszam też na trwające wyzwanie. Tematem jest "Coś nowego". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do zabawy. / Today I have the pleasure to inspire you on the blog The Diva's that cut...paper (click). I invite you also to the challenge. The theme is “Something New”. And here's my card. Come and join our challenge.Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Bugaboo

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. /Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

19-01-2019   17:24
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #547 w Sketch Saturday (klik). Robimy pracę według mapki. A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #547 at Sketch Saturday (click). We make a card according to the map. And here's my card. Come and join our challenge


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Scribbles Designs!!

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

16-01-2019   11:09
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #423 w Fab'n'Funky (klik). Tematem jest "Dla dziecka". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #423 at Fab'n'Funky (click). The theme is "For a Child". And here's my card. Come and join our challenge.


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

15-01-2019   11:2509
KARTKI / CARDS
**********************************************************
Dziś pokażę wam zaproszenia na Chrzest Święty :) / Today I will show you invitations for Baptism :)


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

14-01-2019   13:29
HAFT / EMBROIDERY
**********************************************************
Dziś pokażę wam metryczkę dla dziecka / Today I'll show you the Imprint for a baby


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

8-01-2019   13:44
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #28 w Papercraft Challenge (klik). Tematem jest "Świętujemy". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #28 at Papercraft Challenge (click). The theme is "Celebrate". And here's my card. Come and join our challenge.


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

News


O mnie
Cóż mogę powiedzieć o sobie? Żona, matka dwóch urwisów (córki i syna). W wolnych chwilach tworząca przeróżne rzeczy - tworzę mój zaczarowany świat :)


Kontakt
Jeżeli coś Ci się spodobało lub chcesz o coś zapytać - napisz do mnie.
cohenna@o2.pl
Facebook - tu znajdziesz albumy tematyczne z moimi pracami
tel. 691877109
Miłego dnia :) Monika


Licznik / Counter
********************************


Wyzwania w których biorę udział
Challenges in which I take part
*********************************
Anything goes
5-02-2019
*********************************
#326 Anything goes
5-02-2019
*********************************
Anything goes
6-02-2019
*********************************
All About Love
25-02-2019
*********************************


Wygrałam :) Wyróżnione prace w 2018 roku zobaczysz poniżej, wszystkie tu (klik) I won :) Featured work in 2018 will see below, all here (click)

*********************************

*********************************


Otrzymałam wyróżnienia (klik)
Dziękuję za wasze wyróżnienia. Jest mi niezmiernie miło, że są osoby którym podoab się to co robię :)


Publikacje (klik)


Prawa autorskie
********************************
Zdjęcia przedmiotów zamieszczonych na blogu wykonałam sama (jeśli jest inaczej informuje o tym na stronie głównej) i  są moją własnością! Nie wyrażam zgody na ich kopiowanie i rozpowszechnianie :)
Wszystkie prace prezentowane na blogu wykonałam własnoręcznie :)


Ludzka zawiść (klik)Design by In Obscuro