Home


17-08-2019   11:41
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #577 w Sketch Saturday (klik). Robimy pracę według mapki. A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #577 at Sketch Saturday (click). We make a card according to the map. And here's my card. Come and join our challenge


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Fabrika Fantasy

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon
 
16-08-2019   19:33
HAFT / EMBROIDERY
**********************************************************
Dziś pokażę wam haftowaną pamiątkę ślubu / Today I will show you an embroidered wedding souvenir


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

13-08-2019   10:46
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #245 w PINspirational Challenge (klik). Robimy karty inspirowane zdjęciem. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #245 at PINspirational Challenge (click). We make a photo-inspired cards. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon.

11-08-2019   14:08
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Startujemy z nowym miesięcznym wyzwaniem w Not Just Cards Challenges (klik). Tematem jest "Dowolna praca". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / We're now starting our monthly challenges at Not Just Cards Challenges (click). The theme is “Anything goes”. And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

9-08-2019   12:45
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #403 w My Time To Craft (klik). Tematem są "Orientalne klimaty". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #403 at My Time To Craft (click). The theme is "Oriental". And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

7-08-2019   23:55
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #121 w Creative Craft Cottage (klik). Tematem jest "Lato". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #121 at Creative Craft Cottage (click). The theme is "Summer". And here's my card. Come and join our challenge.


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
The Paper Shelter

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

6-08-2019   14:54
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #420 w Try Stampin' On Tuesday (klik).Robimy pracę według mapki i recepty . A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #420 at Try Stampin' On Tuesday (click). We make a card according to the map and recipe. And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

5-08-2019   20:17
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #150 w Let's Craft and Create (klik). Tematem jest "Użyj sznurka". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #150 at Let's Craft and Create (click). The theme is "Use twine". And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

5-08-2019   20:15
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #33 w Daisy Chain Challenges (klik). Tematem jest "Lato". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #33 at Daisy Chain Challenge (click). The theme is "Summer". And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

4-08-2019   19:35
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #34 w Angie's Digital Stamps (klik). Tematem jest "Dowolna praca / opcjonalnie powrót do szkoły". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #34 at Angie's Digital Stamps (click). The theme is "Anything Goes / OPTIONAL TWIST BACK TO SCHOOL ". And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

4-08-2019   19:34
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Startujemy z nowym miesięcznym wyzwaniem #92 w UnstampaBelles Challenge (klik). Tematem jest "Herbatka w ogrodzie / opcjonalnie akwarela". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / We're now starting our monthly challenges #92 at UnstampaBelles Challenge (click). The theme is “Tea in the Garden TWIST Watercolouring”. And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

3-08-2019   20:45
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #575 w Sketch Saturday (klik). Robimy pracę według mapki. A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #575 at Sketch Saturday (click). We make a card according to the map. And here's my card. Come and join our challenge


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Oddball Art Co

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

3-08-2019   20:41
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #106 w CCC Digi Creations (klik). Tematem jest "Lato". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #106 at CCC Digi Creations (click). The theme is "Summer". And here's my card. Come and join our challenge


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
LeAnn's World 101

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

2-08-2019   18:41
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #152 w Simply Create Too Challenge (klik). Tematem jest "Dowolna paraca". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #152 at Simply Create Too Challenge (click). The theme is "Anything Goes". And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

2-08-2019   18:40
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #161 w Pattie's Creations (klik). Tematem jest "Plaża / Pod wodą". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #161 at Pattie's Creations (click). The theme is "Beach/Under The Sea". And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

1-08-2019   18:57
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Startujemy z nowym miesięcznym wyzwaniem #43 w Pearly Sparkles Challenge (klik). Tematem jest "Cokolwiek zaczynające się na B". A oto moje karteczki. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / We're now starting our monthly challenges #43 at Pearly Sparkles Challenge (click). The theme is “Something Beginning with B”. And here's my cards. Come and join our challenge
 

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

1-08-2019   18:56
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Startujemy z nowym miesięcznym wyzwaniem w Rainbow Card Challenge (klik). Tematem jest "Purpurowa pasja". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / We're now starting our monthly challenges at Rainbow Card Challenge (click). The theme is “Passion for Purple”. And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

1-08-2019   18:55
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie w Christmas Crafts All Year Round (klik). Tematem jest "Dodaj choinkę". A oto moje pbudełko. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge at Christmas Crafts All Year Round (click). The theme is "Add a Tree". And here's my box. Come and join our challenge
 

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon


31-07-2019   14:20
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Dziś mam przyjemność inspirować was na blogu The Diva's that cut...paper (klik). Zapraszam też na trwające wyzwanie. Tematem jest "Dowolna praca opcjonalnie w patriotycznych kolorach". A oto moje kartki. Chodź i dołącz do zabawy. / Today I have the pleasure to inspire you on the blog The Diva's that cut...paper (click). I invite you also to the challenge. The theme is “Anything Goes with an Optional Twist of Patriotic”. And here's my cards. Come and join our challenge.
  

Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Cas-ual Fridays Stamps

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. /Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

30-07-2019   22:08
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #244 w PINspirational Challenge (klik). Robimy karty inspirowane zdjęciem. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #244 at PINspirational Challenge (click). We make a photo-inspired cards. Come and join our challenge
 

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon.

29-07-2019   15:48
HAFT / EMBROIDERY
**********************************************************
Dziś pokażę wam haftowaną pamiątkę ślubu / Today I will show you an embroidered wedding souvenir


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

26-07-2019   20:47
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #402 w My Time To Craft (klik). Tematem są"Święta w lipcu". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #402 at My Time To Craft (click). The theme is "Christmas In July". And here's my card. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

24-07-2019   18:47
HAFT / EMBROIDERZ
**********************************************************
Dziś pokażę wam metryczkę dla dziecka. / Today I'll show you the Imprint for a baby


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon.

23-07-2019   18:29
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #42 w Papercraft Challenge (klik). Tematem jest "Mapka". A oto moje kartki. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #42 at Papercraft Challenge (click). The theme is "Sketch". And here's my cards. Come and join our challenge


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon.

22-07-2019   21:48
FRYWOLITKA / TATTING
**********************************************************
Frywolitkowa biżuteria. / Tatting jewelry


Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon


21-07-2019   13:20
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Dziś mam przyjemność inspirować was na blogu The Diva's that cut...paper (klik). Zapraszam też na trwające wyzwanie. Tematem jest "Dowolna praca opcjonalnie w patriotycznych kolorach". A oto moja kartka. Chodź i dołącz do zabawy. / Today I have the pleasure to inspire you on the blog The Diva's that cut...paper (click). I invite you also to the challenge. The theme is “Anything Goes with an Optional Twist of Patriotic”. And here's my card. Come and join our challenge.


Mamy wspaniałego sponsora w tym wyzwaniu. / Our lovely sponsor this challenge.
Cas-ual Fridays Stamps

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. /Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

17-07-2019   14:52
DT INSPIRACJE / DT INSPIRATION
**********************************************************
Zapraszam na nowe wyzwanie #449 w Fab'n'Funky (klik). Tematem jest "Dodaj perłę lub kryształ". A oto moja karteczka. Chodź i dołącz do naszego wyzwania. / I invite you for a new challenge #449 at Fab'n'Funky (click). The theme is "Add Pearls or Gems". And here's my card. Come and join our challenge.
 

Skomentuj / Comment
Dziękuję za odwiedziny: czytającym i piszącym. Pozostawione przez Was komentarze jeszcze bardziej dopingują mnie do pracy. Zapraszam ponownie. / Thank you for your visit: -reader and writer. Comments left by you more stimulate me to work. Come back soon

News


O mnie
Cóż mogę powiedzieć o sobie? Żona, matka dwóch urwisów (córki i syna). W wolnych chwilach tworząca przeróżne rzeczy - tworzę mój zaczarowany świat :)


Kontakt
Jeżeli coś Ci się spodobało lub chcesz o coś zapytać - napisz do mnie.
cohenna@o2.pl
Facebook - tu znajdziesz albumy tematyczne z moimi pracami
tel. 691877109
Miłego dnia :) Monika


Licznik / Counter
********************************

  
Jeśli chcesz zobaczyć moje prace dla poszczególnych zespołów kliknij na nazwę bloga:) / If you want to see my works for individual DT click on the name of the blog :)

********************************
Currenr DT


Patties Creations
start 8-08-2014


My Time To Craft
start 27-09-2014


Let's Craft and Create
start 5-07-2015


Creative Craft Cottage
start21-09-2015


Fab'n'Funky
start 20-01-2016


Daisy Chain Challenge
start 5-10-2016


The Crarty Addicts
start 4-01-2017


Die Cut Diva's
start 23-01-2017


CCC Digi Creations
start 15-09-2017


Papercraft Challenge
start 19-12-2017


The Rainbow Card Challenge
start 1-01-2019


Sketch Saturday
start 5-05-2019


Angie's Digital Stamps
start 6-01-2019


Not Just Card Challenge
start 11-01-2019


UnstampaBells Challente
start 3-02-2019


Pearly Sparkles Challente
start 1-03-2019


Christmas Crafts All Year Round
start 1-07-2019


PINspirational Challenge
start 2-07-2019Simply Create Too
start 2-08-2019Try Stampin' on Tuesdaye
start 5-08-2019********************************
Past Design Teams:


House of Cards - Guest Designer
start 3-02-2014
end 17-02-2014


Cardabilities
start 15-08-2014
end 28-02-2015


Cheery Lynn Design - Guest Designer
start 9-02-2015
end 2-03-2015


Myhi Creativ - Guest Desingner
start 25-05-2015
end 25-05-2015


CASE-ing Christmas
start 9-01-2015
end 5-12-2015


MHKdesigns - Guest Desinger
start 17-06-2016
end 20-06-2016


Dark'n'Daring
start 3-05-2016
end 3-03-2017


Scrapping 4 Fun
start 18-09-2015
end 28-04-2017


Aussie Digital Artists
start 1-02-2017
end 1-06-2017


The Crafty Addicts FB group
start 12-11-2015
end 1-11-2017


Card und More
start 31-01-2017
end 5-12-2017


House of Cards
start 28-07-2014
end 1-12-2018


Stick it Down - Guest Designer
start 26-04-2019
end 26-04-2019


Craftyscrappers
start 24-02-2019
end 31-05-2019Wyzwania w których biorę udział
Challenges in which I take part
*********************************
* Challenge # 52 Anything Christmas Goes klik/click 28-07-2019

* MLCCB #12 - July Anything Christmas Goes klik/click 31-07-2019

* April 2019 Challenge klik/click 26-04-2019
*********************************


Wygrałam :) Wyróżnione prace w 2019 roku zobaczysz poniżej, wszystkie tu (klik) I won :) Featured work in 2019 will see below, all here (click)

*********************************

*********************************

*********************************

*********************************

*********************************


Otrzymałam wyróżnienia (klik)
Dziękuję za wasze wyróżnienia. Jest mi niezmiernie miło, że są osoby którym podoab się to co robię :)


Publikacje (klik)


Prawa autorskie
********************************
Zdjęcia przedmiotów zamieszczonych na blogu wykonałam sama (jeśli jest inaczej informuje o tym na stronie głównej) i  są moją własnością! Nie wyrażam zgody na ich kopiowanie i rozpowszechnianie :)
Wszystkie prace prezentowane na blogu wykonałam własnoręcznie :)


Ludzka zawiść (klik)Design by In Obscuro