Postcrossing - wysłane


**********************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 1079 km
Wędrowała: 32 dni
**********************************************************

Kraj: Ukraina
Dystans: 549 km
Wędrowała: 27 dni
**********************************************************

Kraj: Łotwa
Dystans: 611km
Wędrowała: 23dni
**********************************************************

Kraj: USA
Dystans: 6703 km
Wędrowała: 19 dni
**********************************************************

Kraj: Włochy
Dystans: 924 km
Wędrowała: 16 dni
**********************************************************

Kraj: Holandia
Dystans: 1232 km
Wędrowała: 14 dni
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 1112 km
Wędrowała: 12 dni
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 8892 km
Wędrowała: 12 dni
**********************************************************

Kraj: Malezja
Dystans: 8982 km
Wędrowała: 47 dni
**********************************************************

Kraj: Polska
Dystans: 406 km
Wędrowała: 66 dni
**********************************************************

Kraj: Brazylia
Dystans: 10594 km
Wędrowała: 53 dni
**********************************************************

Kraj: Francja
Dystans: 1844 km
Wędrowała: 27 dni
**********************************************************

Kraj: USA
Dystans: 7447 km
Wędrowała: 24 dni
**********************************************************

Kraj: Hiszpania
Dystans: 2657 km
Wędrowała: 19 dni
**********************************************************

Kraj: Holandia
Dystans: 1151 km
Wędrowała: 17 dni
**********************************************************

Kraj: Taiwan
Dystans: 8425 km
Wędrowała: 38 dni
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 963 km
Wędrowała: 12 dni
**********************************************************

Kraj: USA
Dystans: 7319 km
Wędrowała: 16 dni
**********************************************************

Kraj: Finlandia
Dystans: 1292 km
Wędrowała: 13 dni
**********************************************************

Kraj: Belgia
Dystans: 1288 km
Wędrowała: 9 dni
**********************************************************

Kraj: Szwajcaria
Dystans: 1224 km
Wędrowała: 8 dni
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 859 km
Wędrowała: 5 dni
**********************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 1079 km
Wędrowała: 40 dni
**********************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 1033 km
Wędrowała: 38 dni
**********************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 1080 km
Wędrowała: 36 dni
**********************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 1079 km
Wędrowała: 34 dni
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 901 km
Wędrowała: 10 dni
**********************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 2560 km
Wędrowała: 29 dni 
**********************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 1033 km
Wędrowała: 28 dni 
**********************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 2217 km
Wędrowała: 28 dni 
**********************************************************

Kraj: Chiny
Dystans: 7892 km
Wędrowała: 57 dni 
**********************************************************

Kraj: Estonia
Dystans: 891 km
Wędrowała: 6 dni 
**********************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 1306 km
Wędrowała: 34 dni 
**********************************************************

Kraj: Francja
Dystans: 1740 km
Wędrowała: 21 dni 
**********************************************************

Kraj: Finlandia
Dystans: 1109 km
Wędrowała: 17 dni
**********************************************************

Kraj: USA
Dystans: 9280 km
Wędrowała: 15 dni
**********************************************************

Kraj: Portugalia
Dystans: 2648 km
Wędrowała: 12 dni
**********************************************************

Kraj: Holandia
Dystans: 1223km
Wędrowała: 12 dni
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 1094 km
Wędrowała: 11 dni
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 979 km
Wędrowała: 7 dni 
**********************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 1,096 km km
Wędrowała: 22 dni
*******************************************************

Kraj: USA
Dystans: 7,258 km
Wędrowała: 122 dni
*******************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 872 km
Wędrowała: 12 dni
*******************************************************

Kraj: Białoru¶
Dystans: 430 km
Wędrowała: 21 dni
*******************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 946 km
Wędrowała: 17 dni
*******************************************************

Kraj: USA
Dystans: 143 km
Wędrowała: 143 dni
*******************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 1.097 km
Wędrowała: 20 dni
*******************************************************

Kraj: Chiny
Dystans: 7.923
Wędrowała: 35 dni
*******************************************************

Kraj: Holandia
Dystans: 1.084 km
Wędrowała 118 dni
*******************************************************

Kraj: Holandia
Dystans: 1.152 km
Wędrowała 2 dni
*******************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 1.016 km
Wędrowała: 14 dni
*******************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 2.231 km
Wędrowała: 15 dni
*******************************************************

Kraj: Holandia
Dystans: 1.246 km
Wędrowała: 6 dni
*******************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 1.067 km
Wędrowała: 3 dni
*******************************************************

Kraj: Chimy
Dystans: 7.923 km
Wędrowała: 22 dni
*******************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 934 km
Wędrowała: 12 dni
Karteczka dodana do ulubionych
*******************************************************

Kraj USA
Dystans: 9.356 km
Wędrowała: 8 dni
*******************************************************

Kraj: Białoru¶
Dystans: 431 km
Wędrowała:7 dni
*******************************************************

Kraj: Tajwan
Dystans: 8.436 km
Wędrowała: 5 dni
*******************************************************

Kraj: Litwa
Dystans: 483 km
Wędrowała: 4 dni
*******************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 1.499 km
Wedrowała: 15 dni
Karteczka dodana do ulubionych
*******************************************************

Kraj: Chiny
Dystans: 6.903 km
Wędrowała: 13 dni
Karteczka dodana do ulubionych.
*******************************************************

Kraj: USA
Dystans: 9.806 km
Wędrowała: 6 dni
*******************************************************

Kraj: Ukraina
Dystans: 299 km
Wędrowała: 5 dni
Karteczka dodana do ulubionych.
*******************************************************

Kraj: Białoru¶
Dystans:431 km
Wędrowała: 4 dni
Karteczka dodana do ulubonych
*******************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 937 km
Wędrowała : 31 dni
*******************************************************

Kraj: Chiny
Dystans: 7.923 km
Wędrowała: 23 dni
Karteczka dodana do ulubionych.
*******************************************************

Kraj: Taiwan
Dystans: 8.544 km
Wędrowała: 20 dni
*******************************************************

Kraj: Białoru¶
Dystans: 432 km
Wędrowała: 6 dni
*******************************************************

Kraj: USA
Dystans: 6.834 km
Wędrowała: 6 dni
*******************************************************

Kraj: Białoru¶
Dystans: 431 km
Wędrowała: 35 dni
*******************************************************

Kraj: Chiny
Dystans: 7.631 km
Wędrowała: 22 dni
*******************************************************

Kraj: USA
Dystans: 7.020 km
Wędrowała: 18 dni
*******************************************************

Kraj: Ukraina
Dystans: 812 km
Wędrowała: 10 dni
*******************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 2.229 km
Wędrowała: 16 dni
*******************************************************

Kraj: Holandia
Dystans: 1.247 km
Wędrowała: 4 dni
*******************************************************

Kraj: Tajlandia
Dystans: 7.454 km
Wędrowała: 33 dni
*******************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 1.007 km
Wędrowała: 3 dni
Karteczka dodana do ulubionych.
*******************************************************

Kraj: Holandia
Dystans: 1.150 km
Wędrowała: 3 dni
*******************************************************

Kraj: Taiwan
Dystans: 8.449 km
Wędrowała: 6 dni
*******************************************************

Kraj: USA
Dystans: 7.709 km
Wędrowała: 6 dni
Karteczka dodana do ulubionych.
*******************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 1.010 km
Wędrowała: 3 dni
*******************************************************

Kraj: Holandia
Dystans: 1.162
Wędrowała: 3 dni
Karteczka dodana do ulubionych
*******************************************************

Kraj:Rosja
Dystans: 2.813 km
Wędrowała: 19 dni
*******************************************************

Kraj: USA
Dystans: 8.208 km
Wędrowała: 11 dni
Karteczka dodana do ulubionych.
*******************************************************

Kraj: Białoru¶
Dystans: 431 km
Wędrowała: 9 dni
Karteczka dodana do ulubionych.
*******************************************************

Kraj: Holandia
Dystans: 1.107 km
Wędrowała: 6 dni

Kraj: Taiwan
Dystans 8.440 km
Wędrowała: 102 dni
**********************************************************

Kraj: Holandia
Dystans: 1.186 km
Wędroała: 12 dni
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 716 km
Wędroała: 5 dni
**********************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 1.059 km
Wędroała: 29 dni
**********************************************************

Kraj: Holandia
Dystans: 1.152 km
Wędroała: 5 dni
Karteczka dodana do ulubionych
**********************************************************

Kraj: USA
Dystans: 9.789 km
Wędroała: 7 dni
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 1.092 km
Wędroała: 9 dni
**********************************************************

Kraj: Chiny
Dystans: 8.070 km
Wędroała: 18 dni
**********************************************************

Kraj: Holandia
Dystans: 1.170 km
Wędroała: 14 dni
**********************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 4.470 km
Wędroała: 65 dni
Karteczka dodana do ulubionych
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 885 km
Wędroała: 4 dni
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 1.087 km
Wędroała: 13 dni
**********************************************************

Kraj: USA
Dystans: 7.921 km
Wędroała: 89 dni
Karteczka dodana do ulubionych
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 831 km
Wędroała: 10 dni
**********************************************************

Kraj: Rosja
Dystans: 2.585 km
Wędroała: 43 dni
**********************************************************

Kraj: Holandia
Dystans: 1.151 km
Wędroała: 8 dni
**********************************************************

Kraj: Chiny
Dystans: 7.439 km
Wędroała: 26 dni
**********************************************************

Kraj: Białoru¶
Dystans: 431 km
Wędroała: 7 dni
Karteczka dodana do ulubionych
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 1.060 km
Wędroała: 10 dni
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 1.089 km
Wędrowała: 9 dni
**********************************************************

Kraj: Białoru¶
Dystans: 431 km
Wędrowała: 17 dni
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 842 km
Wędrowała: 14 dni
**********************************************************

Kraj: Słowenia
Dystans: 805 km
Wędroała: 14 dni

Kraj: Białoru¶
Dystans 430 km
Wędrowała: 21 dni
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans 946 km
Wędrowała: 17 dni
**********************************************************

Kraj: USA
Dystans 7.829 km
Wędrowała: 143 dni
**********************************************************

Kraj: Niemcy
Dystans: 675 km
Wędrowała: 10 dni

News


O mnie
Cóż mogę powiedzieć o sobie? Żona, matka dwóch urwisów (córki i syna). W wolnych chwilach tworz±ca przeróżne rzeczy - tworzę mój zaczarowany ¶wiat :)


Kontakt
Jeżeli co¶ Ci się spodobało lub chcesz o co¶ zapytać - napisz do mnie.
cohenna@o2.pl
Facebook - tu znajdziesz albumy tematyczne z moimi pracami
tel. 691877109
Miłego dnia :) Monika


Licznik / Counter
********************************


Design Team
Obecnie projektuję dla - zobacz poniżej. Obecne, przeszłe DT i moje inspiracje (klik) / Current DT - see below. Current, past DT and my inspiration(click)

********************************
House Of Cards


********************************
My Time To Craft


********************************
Let's Craft and Create


********************************
Creative Craft Cottage


********************************
Fab'n'Funky


********************************
Pattie's Creations


********************************
Saisy Chain Challenges


********************************
The Crarty Addicts


********************************

The Crafty Addicts


********************************
Die Cut Diva's


********************************
Papercraft Challenge


********************************
CCC Digi Creations


Wygrałam :) Wyróżnione prace w 2018 roku zobaczysz poniżej, wszystkie tu (klik) I won :) Featured work in 2018 will see below, all here (click)

*********************************

*********************************


Wyzwania w których biorę udział
Challenges in which I take part
*********************************
Anything goes
2-04-2018
*********************************
Anything goes
8-04-2018


Blogowe słodko¶ci - CANDY
********************************
Candy trwa od 01.09.2016 do 04.09.2016 do godziny 23:55


Otrzymałam wyróżnienia (klik)
Dziękuję za wasze wyróżnienia. Jest mi niezmiernie miło, że s± osoby którym podoab się to co robię :)


Publikacje (klik)


Prawa autorskie
********************************
Zdjęcia przedmiotów zamieszczonych na blogu wykonałam sama (je¶li jest inaczej informuje o tym na stronie głównej) i  s± moj± własno¶ci±! Nie wyrażam zgody na ich kopiowanie i rozpowszechnianie :)
Wszystkie prace prezentowane na blogu wykonałam własnoręcznie :)


Ludzka zawi¶ć (klik)Design by In Obscuro